İk


İk Politikamız

 Kayatur İnsan Kaynakları’ nın yönetim ilkesi, bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır.

    Vizyon : Performans ve motivasyonu yüksek, üretkenlik ve uzmanlığı üst seviyede, insan kaynağı yaratmak.
    Misyon : Şirketimiz için yetenekli insan kaynağını seçmek, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz

Şirket hedeflerine odaklanmış, takım ruhu ile çalışan, sürekli gelişen ve geliştiren, mutlu, motivasyonu ve performansı yüksek bir insan gücü oluşturarak grubumuzun hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.


İnsan Kaynakları Politikamız

    Kayatur’da tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimi ve kariyer hedeflerine katkı sağlayacak uygun ortamı oluştururuz.
    Kayatur’da her çalışan ve organizasyondaki her iş, eşit olarak değerlidir. Eşitlik ilkesini her koşulda çalışanlarımıza hissettiririz.
    Şeffaflık ve güven esasına göre çalışmayı, Kayatur çalışanlarına karşı mesleki bir sorumluluk olarak görürüz.
    Kayatur çatısı altında yüksek performans kültürü hedeflenir. Çalışanların gösterdiği performansın net olarak görünür kılındığı adil bir değerlendirme ortamı oluşturmak Kayatur İnsan Kaynakları Ekibi’nin sorumluluğundadır.
    Kayatur kurumunun değerlerini, Kayatur çalışanlarının “ortak değerleri” olarak kabul ederiz. O ortak değerleri alacağımız her aksiyonda daima göz önünde bulundurur ve yaşatırız.
    Kayatur İnsan Kaynakları Ekibi olarak, Kayaturçalışanları için her koşulda daima erişilebilir konumda olmaya ve geri bildirim vermeye hazırız.
    Yapacağımız tüm yeni uygulamalar için en önemli yön gösterici Kayatur çalışanlarının eleştirileri, görüş ve önerileridir, fikirlerinize önem veririz.
    Çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, konforunu sağlayacak ve iş verimliliğini artıracak tüm sistem ve araçları geliştiririz.

 

00
Filo sayımız
00
Mega (3.10 Metre)
00
Optima - (2.85 Metre)
00
Frigo